Đào tạo
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa D15, D17
Phòng Giáo Vụ- Genetic Bách Khoa xin thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa D15, D17 như sau:

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa D15 và D17 Geneti Bách Khoa sẽ diễn ra trong 02 ngày 13-14/6/2015 cụ thể như sau

Lịch ngày 13/6/2015:


Lịch ngày 14/6/2015:Chúc các bạn sinh viên D15,D17 Genetic Bách Khoa đạt được kết quả tốt trong lễ bảo vệ
Tin liên quan