Sinh viên
Thông báo và Chương trình cụ thể tham quan dã ngoại Mai Châu, Hòa Bình 17,18/11/2012
Thông báo và Chương trình cụ thể tham quan dã ngoại Mai Châu, Hòa Bình 17,18/11/2012
 
Lễ tốt nghiệp sinh viên
Video Clip Genetic students
 
Lễ giới hạn
Video Clip Genetic students
 
GCS Alumni - VN Chapter
Video Clip Genetic students
 
12