Sinh viên
Lễ bảo vệ Project khóa D15 & D17
Một số hình ảnh trong lễ bảo vệ của sinh viên Genetic Bách Khoa khóa D15 & D17
 
Ảnh kỷ yếu khóa D15(niên khóa 2010 - 2015)
Cùng xem vẻ đẹp rạng ngời rất khác của sinh viên Genetic Bách Khoa khóa D15 nào các bạn
 
Ảnh kỷ yếu khóa D17(niên khóa 2012 - 2015)
Cùng xem vẻ đẹp rạng ngời của sinh viên Genetic Bách Khoa khóa D17
 
Ảnh kỷ yếu khóa D13(niên khóa 2008 - 2013)
Cùng xem vẻ đẹp rạng ngời của sinh viên Genetic Bách Khoa
 
Lễ bảo vệ Project khóa D12
Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Genetic BachKhoa
 
Tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học
Genetic student's scientific research - 11/06/2012
 
1