Sinh viên
Danh sách Ban Chấp Hành Liên Chi Đoàn Genetic Bách Khoa 2013
Sau buổi lễ ra mắt, BCH Liên chi Đoàn Genetic Bách Khoa Chính thức trở lại là thành viên của Đoàn thanh niên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Dưới đây là danh sách BCH.

stt

Họ tên           

Thông tin

1

Thầy Nguyễn Duy Cẩm

Thư

Hoạt động: Phụ trách chung

Công tác: Giảng viên

2

Quynh

Phó bí thư

Hoạt động: Trưởng ban “Học tậpNghiên cứu khoa học

Lớp: D15B89

 

3

Nguyễn Thu Trang

Phó thư

Hoạt động: Trưởng ban Tài chính kế toán

Lớp: D14B88

4

 

Đèo Nguyên Soái

Ủy Viên thường vụ

Hoạt động: Trưởng ban Văn Nghệ - Thể thao

Lớp: D17A1

5

Đinh Ngọc Cương

Ủy viên Ban chấp hành

Hoạt động: trưởng ban Thanh niên tình nguyện

Lớp: D15B90

6

Nguyễn Bảo Ngọc

Ủy viên Ban chấp hành

Hoạt động: Phụ trách tình nguyện

Lớp: D15C54

7

Phạm Anh Thư

Ủy viên Ban chấp hành

Hoạt động: mảng Tài chính kế toán

Lớp: D17A2

8

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Ủy viên Ban chấp hành

Hoạt động: Ban Hậu cần

Lớp: D17A3

9

Trần Quốc Trung

Ủy viên Ban chấp hành

Hoạt động: Ban tình nguyện

Lớp: D17A3

10

Nguyễn Thị Thu Hiền

Ủy viên Ban chấp hành

Hoạt đông: Phụ trách tuyên truyền

Lớp: D17A1

11

Nguyễn Thị Hương

Ủy viên Ban chấp hành

Hoạt động: Hậu cần

Lớp: D15B90

 

Tin liên quan