Sinh viên
Danh sách Ban Chấp Hành Liên Chi Đoàn Genetic Bách Khoa 2015-2017
Sau khi chính thức trở lại là thành viên của Đoàn thanh niên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, LCĐ Genetic Bách Khoa đã hoạt động tích cực và mạnh mẽ. Sau đại hội đại biểu, dưới sự giám sát của ban thường vụ Đoàn trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, dưới đây là danh sách BCH LCĐ nhiệm kỳ 2015 - 2017


Tin liên quan