Tin tức
 
Thông báo lịch bảo vệ khóa Higher Diploma June - 2014
Phòng Đào tạo xin thông báo lịch bảo vệ các nhóm như sau
 
Study Topics June 2014
Phòng Đào tạo thông báo
 
 
Thông báo Tuần lễ sinh viên Nghiên cứu khoa học 2014
Phòng Giáo vụ - Phòng Truyền thông xin thông báo
 
 
 
 
 
 
Bế mạc giải bóng đá Học sinh - sinh viên 2014
Sáng ngày 31/3/2014, tại sân vận động Vietel đã diễn ra lễ bế mạc giải bóng đá học sinh - sinh viên hệ thống BK-Holdings năm 2014.
 
 
 
 
Thông báo: Lịch thi khóa cơ sở 2013
Lịch thi khóa cơ sở G18 và thi lại G17,16,15,14
 
123