Tin tức
Chương trình họp mặt cựu sinh viên GENETIC BACHKHOA
Ngày 14/7/2012 vào lúc 9h00 tại hội trường C2 - Trường Đại học Bách Khoa HN, Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế GENETIC BACHKHOA (tên cũ là: Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế Genetic) đã tổ chức buổi họp mặt cựu sinh viên đã tốt nghiệp Chương trình Hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Bách Khoa và Trường Máy tính Genetic Singapore (Genetic Computer School, Singapore).
 
Sắp có cuộc tái ngộ sinh viên Genetic Bachkhoa
Sau hơn 16 năm phát triển, ngày 14/7/2012 tới đây, Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế Genetic Bách Khoa (Đại học Bách Khoa Hà Nội) sẽ có buổi gặp gỡ chia sẻ những kinh nghiệm của các cựu sinh viên.
 
 
Thành lập Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế Genetic Bachkhoa
Ngày 27/4/2012 vừa qua, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà nội (ĐHBK HN) đã ký Quyết định thành lập Chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Bách khoa trực thuộc ĐHBK HN dựa trên cơ sở Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế Genetic cũ
 
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chính thức tiếp nhận Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế Genetic Bách Khoa
Ngày 27/04/2012 vừa qua, Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBK HN) đã ký Quyết định thành lập Chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế GENETIC BACHKHOA (www.genetic.edu.vn) trực thuộc ĐHBK HN dựa trên cơ sở Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế Genetic cũ.