Tin tức
Thông báo: V/v Mua thẻ Bảo Hiểm Y tế + Bảo Hiểm thân thể năm 2015
- Phòng Giáo vụ -

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức cho sinh viên Chương trình HTĐT Quốc tế Genetic Bách Khoa đăng ký mua thẻ BHYT + BHTT năm 2015.

  • Bảo hiểm y tế: (loại hình bắt buộc)

-          Số tiền: 298.900đ/sv/năm

-          Thời gian bảo hiểm: từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015

  • Bảo hiểm thân thể: (loại hình không bắt buộc)

-          Số tiền: 50.000đ/sv/năm

-          Thời gian bảo hiểm: từ ngày 01/10/2014 đến 30/09/2015

Sinh viên nộp tiền đăng ký mua BHYT+BHTT tại phòng Giáo vụ(P203 – tòa nhà A17)từ ngày 25/08/2014 đến ngày 12/09/2014 (trong giờ hành chính)

Tin liên quan