Tin tức
Thông báo: v/v tham dự buổi lễ Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt nam (20/11) và Lễ Phát bằng cho sinh viên Tốt nghiệp năm 2014
- Phòng giáo vụ -

Trường Đại học Bách khoa Hà nội tổ chức buổi lễ “Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt nam (20/11) và Lễ Phát bằng cho sinh viên Tốt nghiệp năm 2014”.
Yêu cầu sinh viên tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Thời gian: 8h00 - Sáng Thứ Bảy (15/11/2014)        

Địa điểm:  Hội trường Tầng 10, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách khoa HN.

Lưu ý: - Sinh viên đến đúng giờ, trang phục chỉnh tề, lịch sự.

                                                                                      Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014.Tin liên quan