Tin tức
Thông báo kế hoạch sinh hoạt CLB GENiT
Ban chủ nhiệm CLB GENiT thông báo kế hoạch sinh hoạt CLB từ ngày 26/01/2015

GENiT CLUB: TOWARD CAREERS

Tiếp theo hoạt động Company Tour, từ ngày 26/1/2015 GENiT club sẽ chuyển sang phần sinh hoạt về chuyên môn và kỹ năng thích ứng với nhà tuyển dụng. Ban Chủ nhiệm CLB hy vọng rằng các nội dung này sẽ trợ giúp sinh viên hoàn thành tốt Đồ án tốt nghiệp và chuẩn bị vượt qua các nhà tuyển dụng.
Phần Sinh hoạt chuyên môn:
1. Bổ trợ lại kiến thức Phân tích & Thiết kế Hệ thống
2. Giải đáp và hỗ trợ làm Higher Diploma Project – Bổ túc kiến thức PHP& My SQL, ASP.NET
3. Kỹ năng bảo vệ tốt nghiệp
4. Đối tượng tham gia: sinh viên khóa D15, D17
Phần Kỹ năng thích ứng với nhà tuyển dụng:
1. Mô tả ngành nghề phù hợp với sinh viên Genetic Bách khoa
2. Bổ khuyết kỹ năng mềm
3. Nắm bắt cơ hội khởi nghiệp
4. Đối tượng tham gia: tất cả sinh viên của Chương trình
Thời gian sinh hoạt: xen kẽ giờ học chính thức hoặc cuối tuần.
Đăng ký tham gia sinh hoạt CLB tại đây:
hoặc trực tiếp với Ms Trang: 0915.39.00.86
Tin liên quan