Tuyển sinh
Hồ Sơ Xét Tuyển 2013
Một bộ hồ sơ xét tuyển 2013 bao gồm 3 loại giấy tờ sau 1. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2. LÝ LỊCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HTĐTQT GENETIC BACHKHOA 3. PHIẾU XÁC NHẬN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Một bộ hồ sơ xét tuyển 2013 bao gồm 3 loại giấy tờ sau
1. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 1.Phiếu đăng ký xét tuyển.pdf


 
2. PHIẾU XÁC NHẬN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2.Phiếu Xác Nhận.pdf

 
3. LÝ LỊCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HTĐTQT GENETIC BACHKHOA 3.Lý Lịch Ứng Viên.pdf


Tin liên quan