Tuyển sinh
BGD&ĐT CÔNG BỐ DỮ LIỆU KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT, cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc là 1.004.487

- Thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp là 279.001, chiếm gần 27,8%.

- Thí sinh dự thi với 2 mục đích (xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng) là 592.934, chiếm 59,03%.

- Thí sinh tự do dự thi với mục đích chỉ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng chỉ có 132.552, chiếm 13,19%.

Cũng theo dữ liệu mà Cục khảo thí cung cấp thì tỉ lệ đăng ký dự thi các môn trong kì thi thpt quốc gia 2015 như sau:

- Môn Toán: 959.299 thí sinh đăng ký ;
- Ngữ văn: 937.304;
- Ngoại ngữ: 743.067 thí sinh.

Với 5 môn tự chọn còn lại,
- Số thí sinh đăng ký dự thi môn Vật lý lớn nhất: 470.867, chiếm 46,87%.
- Tiếp đến là môn Hóa học: 459.310 người đăng ký, chiếm 45,7%. - Địa lý: 386.941 thí sinh dự thi, đạt 38,5%.
- Sinh học có 283.033 em, chiếm 28,17%.
- Thấp nhất là Lịch Sử, chỉ có 153.688 học sinh đăng ký, chiếm 15,3%

[Nguồn Bộ Giáo Dục- Đào Tạo]

Tin liên quan