Quy chế đào tạo
  2 tuần trước

  PHẦN VI: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ, ĐOÀN THỂ, GIẤY TỜ SINH VIÊN

  QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ, ĐOÀN THỂ, GIẤY TỜ SINH VIÊN CÁC HOẠT…
  Quy chế đào tạo
  2 tuần trước

  PHẦN V: KHEN THƯỞNG, THÔI HỌC, BẢO LƯU

  QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG, THÔI HỌC, BẢO LƯU I. KHEN THƯỞNG: Học bổng hàng…
  Quy chế đào tạo
  2 tuần trước

  PHẦN IV: ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP CÁC GIAI ĐOẠN, CẤP BẰNG

  ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP CÁC GIAI ĐOẠN: Khoá Diploma lên Higher Diploma: a> Sinh viên…
  Quy chế đào tạo
  2 tuần trước

  PHẦN III: CÁC QUY ĐỊNH VỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

  CÁC QUY ĐỊNH VỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC LỊCH THI, HÌNH THỨC THI: Thời…
  NEW
   2 tuần trước

   PHẦN VI: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ, ĐOÀN THỂ, GIẤY TỜ SINH VIÊN

   QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ, ĐOÀN THỂ, GIẤY TỜ SINH VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ, ĐOÀN THỂ:…
   2 tuần trước

   PHẦN V: KHEN THƯỞNG, THÔI HỌC, BẢO LƯU

   QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG, THÔI HỌC, BẢO LƯU I. KHEN THƯỞNG: Học bổng hàng năm được xét dựa vào…
   2 tuần trước

   PHẦN IV: ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP CÁC GIAI ĐOẠN, CẤP BẰNG

   ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP CÁC GIAI ĐOẠN: Khoá Diploma lên Higher Diploma: a> Sinh viên qua hết các môn cơ…
   Back to top button