Chuyên ngành và chương trình đào tạo

Chuyên ngành đào tạo Chương trình đào tạo về Công nghệ thông tin với các chuyên ngành sau:

– CNTT – QUẢN TRỊ KINH DOANH

– CNTT – PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

– CNTT – LẬP TRÌNH WEB

2. Chương trình đào tạo

Khóa Thời gian Bằng cấp
CƠ SỞ + DIPLOMA

(International Diploma in Computer Studies)

 

2 năm

DIPLOMA

Genetic Singapore cấp bằng

HIGHER DIPLOMA

(International Higher Diploma in Computer Studies)

 

1 năm

HIGHER DIPLOMA

Genetic Singapore cấp bằng

 

KHÓA DIPLOMA (IDCS):

Điều kiện nhập học: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

Sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học có thể theo học khóa Diploma để bổ sung kỹ năng thực hành trong các dự án thực tế của chương trình. Học sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông với trình độ tiếng Anh và Tin học cơ bản cũng theo học được khóa này.

Sau khóa học sinh viên được cấp bằng Diploma khi đạt đủ các điều kiện của khóa học.

Sau khi có bằng Diploma, sinh viên có thể theo học tiếp chương trình học cao hơn tại các trường Đại học tại  Anh, Mỹ , Úc, Hà Lan, Nga, Singapore, v.v… hay tiếp tục học lấy bằng Higher Diploma của Genetic.

Một số trường Đại học nhận sinh viên tốt nghiệp Diploma của Genetic học tiếp 1 – 2 năm để lấy bằng Cử nhân đại học: Saxion University, Holland; ShuTe University, Taiwan; Greenwich University, UK; Swinburne University of Technology, Australia …

KHÓA HIGHER DIPLOMA (IHDCS):

Điều kiện nhập học: Đã hoàn thành khóa Diploma.

Sau khóa học sinh viên được cấp bằng Higher Diploma khi đạt đủ các điều kiện của khóa Higher Diploma.

Sau khi có bằng Higher Diploma sinh viên có thể đăng ký theo học chương trình Thạc sĩ tại một số trường Đại học tại Anh, Úc, Hà Lan, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Đan Mạch v.v…

Một số trường Đại học nhận sinh viên tốt nghiệp Higher Diploma của Genetic học tiếp Thạc sĩ: Asian Institute of Technology AIT, Thailand; Northumbria University, UK; Saxion University, Holland; ShuTe University, Taiwan;  Aarhus University, Denmark …

Sinh viên có khả năng liên thông lên hệ Cử nhân công nghệ (hệ chính quy) của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và một số trường ĐH khác.

Nguồn: http://web.archive.org/web/20160316050604/http://www.genetic.edu.vn/gioi-thieu.aspx?id=21

Back to top button