Điều kiện giảng dạy và học tập

iệc học tập và giảng dạy tại Chương trình GENETIC BACHKHOA được tiến hành bằng tiếng Anh, mọi tài liệu học tập cho giáo viên và sinh viên được trường Genetic Singapore cung cấp. Tài liệu được tổng hợp kiến thức đầy đủ, phù hợp với sinh viên và đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi. Sinh viên theo học được phát miễn phí tài liệu học khóa Diploma và Higher Diploma.

ĐIỀU KIỆN GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TẠI GENETIC BACHKHOA

Hiện tại, việc giảng dạy được thực hiện bằng tiếng Việt, tài liệu học tập được trường Genetic Singapore cung cấp, giáo trình bằng tiếng Anh đảm bảo tổng hợp kiến thức đầy đủ, phù hợp với sinh viên(được phát miễn phí đầu năm học), bởi vậy sinh viên theo học nhất thiết phải thi và bảo vệ bằng tiếng Anh.
Chương trình kiểm tra nghiêm ngặt kỷ luật giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trên lớp. Genetic Singapore tổ chức các kỳ thi, phụ trách việc chấm thi và cấp bằng, do vậy giáo viên tại Genetic Bách Khoa sẽ cố gắng dạy và truyền đạt để sinh viên có thể lĩnh hội được những kiến thức tốt nhất. Bên cạnh đó nhà trường sẽ tổ chức các buổi phụ đạo trước kỳ thi để những sinh viên còn yếu kiến thức với nỗ lực bản thân vẫn có thể đạt kết quả tốt trong các kỳ thi.
Khóa học được tiến hành theo thời gian biểu hợp lý giúp sinh viên nắm bắt kiến thức và ghi nhớ tốt hơn. Chương trình học chú trọng cả vào lý thuyết lẫn thực hành và việc đào tạo trên các phương tiện đa truyền thông tương tác giúp đỡ cho việc dạy và học trở nên có hiệu quả.
Những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc tại GENETIC BACHKHOA sẽ có cơ hội nhận những suất học bổng giá trị. Ngoài ra Genetic Bách Khoa là môi trường đào tạo quốc tế, nên Chương trình có chính sách khuyến khích sinh viên nước ngoài đến học tập tại Việt Nam.
Chương trình học được sắp xếp hợp lý để nếu vì điều kiện nào đó sinh viên không thể theo học được toàn bộ chương trình thì cũng được trang bị kiến thức để đi làm tại trình độ đã học tương đương, việc học không bị lãng phí.
Nguồn: http://web.archive.org/web/20160316052801/http://www.genetic.edu.vn/gioi-thieu.aspx?id=19
Back to top button