Quy chế đào tạoĐào Tạo

PHẦN I: CÁC QUY ĐỊNH VỀ SINH VIÊN

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, KIỂM TRA, THI VÀ TỐT NGHIỆP

QUYỀN CỦA SINH VIÊN:

 1. Được nhận vào học khi đáp ứng đủ các điều kiện tuyển sinh theo quy định của Chương trình HTĐTQT Genetic Bách Khoa.
 2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của nhà trường; được phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thi học kỳ, tốt nghiệp, rèn luyện, về chế độ chính sách của nhà nước có liên quan đến sinh viên.
 3. Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:

–         Được sử dụng thư viện điện tử Tạ Quang Bửu của trường ĐHBK HN, các phòng máy của Chương trình, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học.

–         Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ.

–         Được tạo điều kiện hoạt động trong tổ chức Đảng, Đoàn, Hội sinh viên, Hội thanh niên; tham gia các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài nhà trường theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Chương trình.

–         Được nghỉ học tạm thời, tạm dừng học, chuyển trường theo quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

–         Được hưởng các phúc lợi về y tế, trợ cấp xã hội theo chế độ hiện hành.

 1. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị các giải pháp góp phần xây dựng Chương trình; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại các vấn đề có liên quan đến quyên, lợi ích chính đáng của sinh viên.

NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN:

 1. Chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước và các quy chế, nội quy, điều lệ của Chương trình HTĐTQT Genetic Bách Khoa.
 2. Đi học đúng giờ theo thời khóa biểu của Chương trình, không được trốn tiết, bỏ giờ.
 3. Tôn trọng giáo viên, cán bộ, sinh viên của Chương trình; đoàn kết, giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.
 4. Đóng học phí đúng thời hạn theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.
 5. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Chương trình.
 6. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử; kịp thời báo cáo với phòng ban chức năng khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, giáo viên, cán bộ trong Chương trình.

NHỮNG HÀNH VI NGHIÊM CẤM SINH VIÊN:

 1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ và các sinh viên khác.
 2. Gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
 3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp. Gây rối an ninh, trật tự trong khu vực trường hoặc nơi công cộng. Tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe. Đánh bạc dưới mọi hình thức.
 4. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại hóa chất cấm sử dụng, các tài liệu, thông tin phản động, đồi trụy. Tham gia các hoạt động mang tính chất trính chị trái pháp luật, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, tôn giáo trong nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.
Rate this post
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những bài viết liên quan
Back to top button