Chương trình họcĐào Tạo

Chuyên ngành: CNTT – Quản trị Kinh doanh

Chương trình học theo bản quyền của Chương tình hợp tác quốc tế Genetic Bách Khoa – HUST-GCS.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

  • Foundation Course: 0,5 năm
  • Diploma: 1,5 năm
  • Higher Diploma: 1 năm

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP:

Đạt được sự khởi đầu của nghề quản lý để tiến tới trở thành người lãnh đạo doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại.

– Phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp trong môi trường hiện đại.
– Quản lý nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing, quản lý dự án CNTT,  xây dựng các kế hoạch về đạo đức và bảo mật trong môi trường kinh doanh.
– Quản trị mạng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên ngành: CNTT - Quản trị Kinh doanh.
Chuyên ngành: CNTT – Quản trị Kinh doanh.
Rate this post
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những bài viết liên quan
Back to top button