Quy chế đào tạoĐào Tạo

PHẦN IV: ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP CÁC GIAI ĐOẠN, CẤP BẰNG

ĐIỀU KIỆN HỌC TIẾP CÁC GIAI ĐOẠN:

  1. Khoá Diploma lên Higher Diploma:

a> Sinh viên qua hết các môn cơ sở, các môn của khoá Diploma, Project của khóa Diploma: được học tiếp khoá Higher Diploma.

b>   Những sinh viên nợ từ 1-9 môn của khoá Diploma: (Số môn được nợ có thể thay đổi tuỳ thuộc vào yêu cầu của trường Genetic cho từng khoá cụ thể).

+  Được đồng ý cho học khoá Higher Diploma trên cơ sở tự đánh giá khả năng có thể vừa theo học khoá Higher Diploma vừa trả nợ các môn của khoá Diploma.

+  Có thể dừng học khoá Higher Diploma để trả nợ các môn Diploma còn nợ trong vòng 1 năm (2 học kỳ) tính từ khi kết thúc khoá Diploma. Sinh viên phải đóng phí học lại cho các môn Diploma còn nợ. Sau khi trả nợ xong sẽ được học tiếp lên khoá Higher Diploma.

c>   Những sinh viên nợ từ 9 môn trở lên của khoá Diploma: Không được học tiếp khoá Higher Diploma mà phải trả nợ các môn trên trong vòng 1 năm học (2 học kỳ) tính từ khi kết thúc khoá Diploma. Sinh viên phải đóng phí học lại cho các môn Diploma còn nợ. Sau khi trả nợ xong sẽ được học tiếp lên khoá Higher Diploma.

Chú ý: Sinh viên cần tự xét năng lực của mình để có thể lựa chọn tốt nhất phương án trả nợ môn …

  1. Khoá Higher Diploma, Project tốt nghiệp:

+ Sinh viên đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp Higher Diploma (Project) khi qua hết các môn của khoá Diploma. Đồ án có giá trị như một môn học.

+ Sinh viên phải tuân theo sự phân công sắp xếp của nhà trường trong việc thực hiện Project (phân nhóm, điểm danh, giáo viên hướng dẫn, hạn nộp scenario, Project…). Nếu vi phạm sẽ không được tiếp tục làm Project.

+ Sau khi kết thúc khoá Higher Diploma, sinh viên còn nợ môn Higher Diploma phải trả nợ hết các môn còn nợ trong thời hạn quy định là 2 năm.

+ Để được nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên phải thi đạt tất cả các môn của khoá Cơ sở, Diploma, Higher Diploma và Project.

CẤP BẰNG:

  1. Điều kiện cấp bằng:

a>   Bằng Diploma: Sinh viên phải qua hết các môn cơ sở, môn khóa Diploma và Project của khoá Diploma trong thời hạn quy định.

Lệ phí cấp bằng: theo hướng dẫn cụ thể

b>   Bằng Higher Diploma: Sinh viên phải có bằng Diploma, qua hết các môn và Project của khoá Higher Diploma trong thời hạn quy định.

Lệ phí cấp bằng: theo hướng dẫn cụ thể

  1. Thời gian cấp bằng:

Nhà trường tổ chức phát bằng cho sinh viên đủ điều kiện vào tháng 11 hàng năm.  Sinh viên nhận bằng muộn hạn vào tháng 6 hàng năm.

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN TIẾP HỌC TẬP, HỌC TIẾP

Khi có bằng Diploma, sinh viên có thể học tiếp 1-2 năm để lấy bằng Cử nhân đại học tại một số trường như: ĐH Saxion (Hà Lan); ĐH Greenwich (Anh); ĐH Công nghệ Swinburne (Úc) … hay tiếp tục lấy bằng Higher Diploma của trường Genetic.

Khi có bằng Higher Diploma, sinh viên có thể đăng ký theo học chương trình Thạc sĩ tại một số trường như: Viện công nghệ AIT (Thái Lan); ĐH Northumbria (Anh); ĐH Saxion (Hà Lan) …

Sinh viên có bằng Higher Diploma có thể liên thông lên hệ Cử nhân Công nghệ (hệ chính quy) của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và học liên thông một số trường khác.

5/5 - (1 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những bài viết liên quan
Back to top button