Quy chế đào tạoĐào Tạo

PHẦN VI: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ, ĐOÀN THỂ, GIẤY TỜ SINH VIÊN

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ, ĐOÀN THỂ, GIẤY TỜ SINH VIÊN

CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ, ĐOÀN THỂ:

  1. Sinh viên được tham gia vào mọi hoạt động ngoại khoá như các Câu lạc bộ Tin học, Câu lạc bộ tiếng Anh, các kỳ thi Olimpic Tin học, tiếng Anh, các chương trình giao lưu sinh viên, cắm trại, mùa hè xanh tình nguyện … do trường ĐHBK HN và Chương trình Genetic Bách Khoa tổ chức.
  2. Nhà trường khuyến khích sinh viên hoạt động tích cực trong công tác đoàn thể, phong trào sinh viên và có đánh giá khen thưởng thích đáng.

GIẤY TỜ SINH VIÊN:

  1. “Giấy chứng nhận sinh viên”, “Giấy giới thiệu”, “Xác nhận sinh viên thuộc diện chính sách” chỉ cấp cho những sinh viên có tên trong danh sách đang trong thời gian học tại trường (chỉ cấp trong năm học).
  2. Các giấy tờ xác nhận khác liên quan đến sinh viên được xem xét tùy vào yêu cầu cụ thể.
  3. “Bảng trích sao kết quả học tập” ghi lại kết quả học tập theo từng học kỳ tính đến thời điểm hiện tại của tất cả các môn học có trong kế hoạch đào tạo.
  4. “Bảng kết quả học tập” ghi lại kết quả học tập của cả khóa học, được cấp 1 lần cùng với bằng tốt nghiệp. Do vậy sinh viên nên sao y- chứng thực thành nhiều bản để sử dụng.
Rate this post
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những bài viết liên quan
Back to top button