Quy chế đào tạoĐào Tạo

PHẦN III: CÁC QUY ĐỊNH VỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

CÁC QUY ĐỊNH VỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

LỊCH THI, HÌNH THỨC THI:

 1. Thời gian thi học kỳ được ấn dịnh trên biểu đồ kế hoạch học tập của năm học, được thông báo trên website https://genetic.edu.vn/ của Chương trình. Lịch thi cụ thể được thông báo trước một tuần.
 2. Hình thức thi:
 3. Thi viết, trắc nghiệm cho các môn lý thuyết.
 4. Thi trên máy cho các môn lập trình, ứng dụng.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI :

 1. Sinh viên nghỉ học quá 40% số lần điểm danh của giáo viên và giáo vụ trong một môn thì sẽ không đủ điều kiện dự thi môn đó và phải thi lại vào học kỳ kế tiếp. Sinh viên bị cấm thi môn nào thì điểm thi môn đó bằng 00.
 2. Sinh viên vi phạm kỷ luật học tập trên lớp, giáo viên xử lý cấm thi cũng sẽ không đủ điều kiện dự thi môn đó và phải thi lại vào học kỳ kế tiếp. Điểm thi môn đó bằng 00.
 3. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi sẽ do bộ phận giáo vụ công bố cho sinh viên trước kỳ thi.

NỘI QUY THI HỌC KỲ:

 1. Vào phòng thi sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên (hoặc CMTND, giấy tờ tùy thân có ảnh). Sinh viên không mang theo thẻ sinh viên hoặc không có giấy tờ tùy thân sẽ không được vào phòng thi.
 2. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi đúng giờ. Đến muộn phải có lý do chính đáng nhưng không được quá 15 phút. Sinh viên đến muộn sau 15 phút coi như nghỉ thi môn đó.
 3. Mỗi sinh viên có một số đăng ký (Reg.No). Khi vào phòng thi, sinh viên phải ghi đầy đủ số đăng ký (Reg.No), họ và tên (viết chữ in hoa không dấu) lên bài thi. Đối với môn thi phòng Lab thì cần phải thực hiện theo đúng sự chỉ dẫn của cán bộ phòng Lab (ngồi đúng số máy, ghi đúng đường dẫn, thư mục…) để tránh mất bài thi.
 4. Sinh viên khi ngồi dự thi phải ký tên đầy đủ vào danh sách dự thi trong phòng thi.
 5. Không được nói chuyện, trao đổi trong phòng thi. Không được mượn đồ dùng học tập trong phòng thi.
 6. Không được mang bất cứ một tài liệu nào vào phòng thi, kể cả không phải tài liệu của môn thi đó.
 7. Khi có thắc mắc sinh viên giơ tay và hỏi cán bộ coi thi.
 8. Sinh viên vi phạm nội quy thi sẽ bị đình chỉ thi và kết quả môn đó coi như là điểm 00.
 9. Sinh viên nghỉ thi lần 1 phải dự thi vào học kỳ kế tiếp như những sinh viên bị thi lại.

CÁCH TÍNH ĐIỂM THI:

 1. Đối với các môn học chuyên môn của khoá Diploma, Higher Diploma: Các bài kiểm tra và thi hết môn được tổ chức thi bằng tiếng Anh và được tính theo thang điểm 100.

Tổng điểm cuối cùng của môn học được tính như sau:

Total marks    = Internal marks   + External marks
100 30 70

Internal marks: Điểm đạt được trong quá trình học bao gồm kết quả bài kiểm tra, bài tập hoặc các hình thức kiểm tra khác của từng môn học và điểm chuyên cần do giáo viên đánh giá qua tư cách, thái độ học tập của sinh viên trên lớp. (Điểm tối đa: 30 điểm)

External marks:           Điểm bài thi hết môn do trường Genetic Singapore chấm. (Điểm tối đa: 70 điểm)

Total marks:               Tổng điểm cuối cùng của môn học: gồm các điểm thành phần trên.

 1. Môn học xếp loại đạt nếu tổng điểm cuối (total marks) ≥ 50 điểm. Với môn học không đạt, sinh viên được tham gia thi lại vào kỳ thi kế tiếp.

THI LẠI, HỌC LẠI, NÂNG ĐIỂM, PHÚC TRA:

 1. Thi lại các môn học cơ sở:

Sinh viên được đăng ký thi lại tất cả các môn còn nợ vào các đợt thi của khóa cơ sở. Sau 3 lần thi, nếu sinh viên còn nợ môn nào thì phải học lại môn đó. Lệ phí thi lại, học lại theo hướng dẫn cụ thể.

 1. Thi lại các môn thuộc khóa Diploma, Higher Diploma:

+  Sinh viên được đăng ký thi lại tất cả các môn còn nợ của khoá Diploma hoặc Higher Diploma tại hai kỳ thi tháng 1 và tháng 6 hàng năm.

+  Sinh viên dừng học khoá Diploma hoặc Higher Diploma: sẽ phải nộp lệ phí học lại các môn còn nợ của khoá Diploma hoặc Higher Diploma. Riêng các môn còn nợ của kỳ cuối cùng của khoá học thì chỉ nộp lệ phí thi lại (chỉ áp dụng cho kỳ thi liền sau học kỳ cuối cùng).

+  Lệ phí thi lại, học lại khoá Diploma hoặc Higher Diploma: theo hướng dẫn cụ thể.

 1. Thi nâng điểm:

Sinh viên phải dự thi lại hết các môn của học kỳ đó và kết quả thi lại này sẽ được tính là điểm cuối cùng.

 1. Phúc tra:

+ Sinh viên có thể làm đơn xin phúc tra điểm bài thi hết môn (external marks) không đạt yêu cầu. Hạn cuối nhận đơn phúc tra là 1 tuần tính từ ngày thông báo kết quả thi.

+ Sinh viên có quyền khiếu nại về điểm đánh giá kết quả rèn luyện, học tập (internal marks). Khi nhận được đơn, Chương trình có trách nhiệm giải quyết, trả lời cho sinh viên theo quy định hiện hành.

+ Lệ phí phúc tra môn cơ sở, Diploma, Higher Diploma: theo hướng dẫn cụ thể

THÔNG BÁO ĐIỂM THI HỌC KỲ:

Điểm thi học kỳ được thông báo trên bảng tin tại văn phòng và trên website của trường. Sau mỗi học kỳ, nhà trường sẽ gửi thông báo kết quả học tập về gia đình cho từng sinh viên.

Rate this post
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những bài viết liên quan
Back to top button